Tập đoàn ELCA đã đạt mốc hơn 1'000 nhân viên

Trong một cuộc khảo sát với 11'000 sinh viên Thụy Sĩ, ELCA đứng thứ 26 trong top các nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất tại Thụy Sĩ. Chúng tôi trở thành công ty Công nghệ Thụy Sĩ duy nhất trong Top30 - cùng với các công ty như Google, Nestlé và Credit Suisse.

Giá trị

Hợp tác

collaborative

Chúng tôi làm việc cùng nhau, vai kề vai, mang lại kết quả tốt nhất và thành công cho nhau

Am hiểu chuyên môn

well founded

Chúng tôi đam mê tư duy sáng tạo và hoàn thiện kỹ thuật, chúng tôi phát triển những giải pháp vượt giới hạn, đạt được lợi thế cạnh tranh cho ELCA và khách hàng và từ đó làm tăng thêm giá trị

Độc lập

independent

Trách nhiệm của chúng tôi là cung cấp giá trị cho khách hàng, bất kể công nghệ sử dụng là gì và làm cách nào để thực hiện

Cam kết

committed

Tập trung vào công việc kinh doanh của khách hàng, chúng tôi làm việc trong một tập thể, nâng tầm kiến thức và kinh nghiệm nhóm, điều này cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp tuyệt vời giúp khách hàng hài lòng

 

Đáng tin cậy

trustworthy

Bạn có thể tin tưởng chúng tôi nói những gì chúng tôi làm và làm những gì chúng tôi nói

Giới thiệu về ELCA Việt Nam

sss

 

Quyết định thành lập ELCA Việt Nam là một quyết định mang tính đột phá của Tập đoàn.
Năm 1998, ELCA Việt Nam là một trong những công ty phần mềm đầu tiên với 100% vốn nước ngoài mở văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Mô hình sản xuất phần mềm tại ELCA đã phát triển hoàn thiện và chúng tôi tin rằng chuyên môn của mình đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho tất cả chúng ta.
ELCA Việt Nam từ ngày đầu thành lập có 6 kỹ sư và hiện tại là một trung tâm sản xuất phần mềm với hơn 250 nhân viên.
Trong cùng thời gian đó, số lượng nhân sự của ELCA Thụy Sĩ đã tăng gấp 4 lần lên đến hơn 1'000 kỹ sư. Chúng tôi đã góp tất cả sức mình cho sự thành công này.

By continuing to browse this site, you accept the use of cookies or similar technologies whose purpose is to produce statistics on visits to our site (tests and measurement of visitor numbers, visit frequency, page views and performance) and to offer you content and promotions which will be of interest to you.

Our cookie policy has been updated. Feel free to manage your preferences.

close
save

Manage your cookie preferences

Update your cookie preferences

Find out about the type of cookies stored on your device, accept or block them for the entire site, all services or on a service-by-service basis.

OK, accept all

Visitor understanding

These cookies are used to track visitors across websites.

The intention is to enable us to display ads that are relevant and engaging for users (Facebook Pixels).

Mới
For more information about these cookies and our cookie policy, click here