ELCA - nơi làm việc tốt nhất

Môi trường trẻ trung, năng động và thân thiện, mang đến cho bạn nhiều cơ hội việc làm, phát triển toàn diện và hội nhập quốc tế.

Hội nhập quốc tế

internaltion exposure
English Tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày tại ELCA và chúng tôi đào tạo nhân viên khi có nhu cầu
comunication Giao tiếp với đồng nghiệp Thụy Sĩ là chìa khóa giúp bạn hiểu rõ phạm vi và những ưu tiên trong dự án
travel Cơ hội đến Thụy Sĩ làm việc với nhóm dự án giúp thúc đẩy việc hợp tác hiệu quả hơn
Kỷ niệm 20 năm thành lập ELCA
00:00
V-Building
V-Building
V-Building
CEO and Country Manager
Cafeteria
Cafeteria
Cafeteria
Conference
Conference
Conference
Conference
Conference
Team meeting
Screen 1 13
ELCA Company Trip tại Nha Trang
00:00

Gia đình ELCA

dd

 

Kỷ niệm 20 năm thành lập ELCA
00:00